Biometrie

Pojem biometrie představuje metody, ve kterých měříme určitou charakteristickou vlastnost osob, díky které je pak můžeme s určitou přesností autorizovat nebo identifikovat. Mezi tyto metody patří např. otisk prstu, geometrie ruky, obraz krevního řečiště, oční sítnice, duhovka, či 3D sken obličeje. Biometrie se také využívá při identifikaci různých vlastností chování. Například stisk kláves, dynamika podpisu, vlastnosti chůze atd.

 

 

Zátěžový test biometrických čteček iEvo

5. prosince 2014  čerpáno z článku fa. ABBAS

Oficiální materiály výrobce prezentují čtečky iEvo jako řešení pro nejnáročnější prostředí.

Venkovní čtečku iEvo Ultimate a vnitřní iEvo Micro jsme proto podrobili zátěžovému testu, kdy jsme různými způsoby znečištěné prsty přikládali na snímače otisku prstu. Jaký byl výsledek?

Obě čtečky by si měly umět poradit s průměrně čistým otiskem prstu tak,aby je bylo možné doporučit do běžných administrativních prostor. 

To, co činí značku iEvo tak výjimečnou, je multispektrální snímač otisku prstu.

Ten umožňuje číst i zašpiněné, vlhké, mokré a mastné prsty, a dokonce i prsty v latexové či igelitové rukavici.

Samotná multispektrální metoda vyhodnocení skenuje nejen povrch prstu, na němž se nachází otisk,ale díky přesahu použitého světla mimo viditelné spektrum umí „posvítit“ i lehce pod povrch prstu.

Konkrétně jsou to 2 mm pod povrch u vnitřní čtečky iEvo Micro a 4 mm u venkovní čtečky iEvo Ultimate.

Tyto hodnoty spolehlivě dostačují na výše uvedené vrstvy znečištění prstů.

Zajímavým přínosem je i spolehlivá eliminace falzifikátů.

 

V našem testu nás konkrétně zajímalo, do jakých prostředí bychom mohli čtečky iEvo s klidným svědomím doporučit.

Následující tabulka zachycuje počet úspěšných identifikací při celkem deseti přiloženích zašpiněného či jinak pokrytého prstu na oba typy čteček. Testu se zúčastnily dvě osoby.

Není-li uvedeno jinak, daný materiál pokrýval 100 % povrchu otisku prstu.

 

Osoba 1

 

Osoba 2

 

Typ čtečky

Micro

Ultimate

Micro

Ultimate

Čistý otisk prstu

10

10

10

10

Igelitová rukavice

10

9

10

10

Mýdlo

10

9

10

10

Voda *)

-

10

-

10

Motorový olej

10

10

10

10

Vazelína

10

5

7

5

Křída

10

10

10

5

Špína z kovových svárů

10

10

6

9

Modrá propiska (50%)

10

6

8

5

Černý lihový fix

0

0

0

0

*) čtečka iEvo Micro nemá krytí proti tekoucí vodě

Vzhledem k tomu, že se jednalo o zátěžový test, snažili jsme se přikládat otisky prstů na obě čtečky tak, jak by je přikládali běžní uživatelé, tj. záměrně ne přesně dle doporučení výrobce.

Je tedy důležité zmínit, že výsledky našich testů nereprezentují laboratorně naměřené hodnoty v ideálních podmínkách.

Test ukázal, že biometrické čtečky iEvo jsou vhodné i do nejnáročnějších prostředí, snad vyjma těch, kde hrozí zanesení celé plochy otisku prstu černou vrstvou materiálu.

Čtečky je navíc možné bez obav používat ve vnitřních i venkovních prostředích díky širokému teplotnímu rozsahu venkovní čtečky iEvo Ultimate.