EPS - elektronické požární systémy

Slouží k okamžité detekci a prevenci před vznikem požáru. EPS se zejména využívá v průmyslových objektech, hotelech a místech s velkou koncentrací lidí, jako jsou obchodní domy, divadla, kina, nádražní haly apod. EPS je plně automatický systém, jehož úlohou je včasné rozpoznání a signalizace vzniku požáru s přesným určením ohroženého prostoru. Systém může být přímo napojen na hasiče a automaticky ovládat např. hasicí zařízení (springlery), ovládat protipožární dveře atd?

Systémy elektronické požární signalizace jsou zapotřebí všude tam, kde hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo úniku nebezpečných plynů. Pomocí detekčního zařízení - čidla identifikujeme požár, změnu teploty, nebezpečné plyny, oheň, nebo kouř. Detekovaný stav je signalizován na ústředně. Obsluha vyhodnotí situaci a provede další kroky. Aktivace zařízení způsobí požární situaci, která se přímo řídí požárním řádem a uvádí do chodu další zařízení , které mají informovat o požáru jako sirény, rozhlasové zvukové zařízení a majáky, zařízení dálkového přenosu požárního poplachu komunikujícího s hasiči  nebo přímo zařízení způsobující inicializaci systému odvodu kouře a tepla, automatické otevření únikových cest, ovládání evakuačních výtahů, aktivaci varovného hlášení evakuačního rozhlasu nebo spuštění automatických hasících zařízení. . Systém EPS může být také uveden do provozu i další osobou, která se přímo účastní vzniku požární situace a to požárním tísňovým tlačítkem, která jsou zpravidla umístěna na přístupových cestách.

Naše firma nabízí dva systémy EPS. Jsou to rakouský systém ESSER a německý systém JOB detectomat.

Oba tyto systémy nabízejí kompletní škálu detektorů a zařízení pro pokrytí i těch nejnáročnějších potřeb. 

Naše nabídka elektronické požární signalizace je založena na adresných systémech umožňujích rychlou a přesnou identifikaci požáru s vyloučením falešných poplachů. Jde o plně certifikované systémy splňující kritéria platných evropských norem a jsou schválené pro instalaci ve stavbách. Současnou nabídku tvoří

 JOB detectomat